ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการสมัคร


หรือ คลิกที่นี่เพื่อสมัครใหม่
รหัสอ้างอิงเลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางชื่อสนามคัดเลือก


* แจ้งรหัสอ้างอิง หรือเลขที่บัตรประชาชน/หนังสือเดินทางที่จุดลงทะเบียน ณ. สนามทดสอบในวันคัดเลือก
** กรณีมีมากกว่า 1 รหัสอ้างอิง อาจเนื่องมาจากการลงทะเบียนซ้ำซ้อน ให้แจ้งรหัสอ้างอิงที่ข้อมูลครบถ้วนถูกต้องที่สุด


คุณสมบัติของผู้สมัคร
  • เยาวชนไทยที่เกิดในปี พ.ศ.2550-2551 ที่มีใจรัก และมีทักษะด้านกีฬาฟุตบอล
  • เพศชาย
วิธีการสมัครผ่านระบบ Online
  • เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยจะปิดรับสมัครผ่านระบบภายใน 24.00 น. ของวันพฤหัสบดีก่อนการคัดเลือกแต่ละจังหวัด สำหรับท่านที่ลงทะเบียนไม่ทันยังคงสามารถมาสมัครได้ที่หน้าสนามจนถึงเวลา 10.00 น.
  • กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มใบสมัครในระบบให้ครบถ้วน
  • แนบสำเนาบัตรประชาชน/สำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัครและผู้ปกครอง
  • ในวันคัดเลือก มารายงานตัวพร้อมผู้ปกครอง พร้อมเตรียมรหัสอ้างอิงที่ได้หลังจากการกรอกใบสมัคร หรือแสดงบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางเพื่อยืนยันตัวตนที่หน้าจุดคัดเลือก

กรอกใบสมัคร